Exposicions orals

Normes generals

Totes les candidatures estan convidades a realitzar una exposició oral del seu projecte de manera presencial davant els membres del jurat d’experts.

No és obligatori per als equips dur a terme l’exposició oral dels seus projectes. No obstant això, sí que és recomanable, en tant que serà valorada pels membres del jurat d’experts i representa un 5% de la puntuació total.

Els equips han de confirmar la seua assistència a través del formulari d’inscripció.

Es duran a terme cinc sessions, distribuïdes de la següent manera:

  • Dia 4 de setembre a Castelló.
  • Dies 5 o 6 de setembre a Alacant.
  • Dies 7 o 8 de setembre a València.

Excepte possibles excepcions, els equips acudiran a la sessió de la seua capital de província.

L’exposició dels projectes s’organitzarà per àrees temàtiques. El dia exacte i l’ordre d’intervenció es notificarà als participants amb la suficient antelació al correu per a notificacions de l’equip.

Cada equip tindrà un temps màxim per a l’exposició oral de 5 minuts i podran intervindre els autors dels projectes (almenys un d’ells), però no els seus tutors.

Els autors no disposaran de suport audiovisual, però podran aportar el material que consideren necessari per a l’exposició del seu projecte.

Les exposicions es gravaran, però el seu contingut no serà públic, únicament estarà a la disposició del jurat d’experts.

L’organització no es fa càrrec de les despeses de transport per a assistir a les exposicions.

Consells per a l'exposició oral

Preparar un guió previ:

  • Resumir tots els apartats del projecte, amb idees concretes.
  • Llenguatge clar i ordenat.
  • Important incloure si s’han complit els objectius o hipòtesis del projecte.

Preparar material de suport, en cas que siga necessari.

No memoritzar, assajar l’exposició les vegades que siga necessària, prioritzar les parts més importants i sobretot, controlar el temps.

En pujar a l’escenari, no oblidar presentar-vos al jurat, els vostres noms i el títol del projecte.

Mostreu sempre una actitud positiva i amb confiança. Tots els que us escolten estan interessats en la vostra investigació.

Ubicacions

Sala d’actes Escola de Doctorat i Consell Social de la  Universitat Jaume I (Castelló)

Sala d’actes de la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant a Sant Vicent del Raspeig.

Auditori del Cub Blau de la Ciutat Politècnica de la Innovació (CPI). Campus de Vera de la Universitat Politècnica.

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?