Jurat

Jurat Institucional​

Carlos Hermenegildo Caudevilla

President de RUVID
Vicerector d’Investigació de la Universitat de València

Jesús Lancis Sáez

Vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I de Castelló

María José López Sánchez

Vicerectora de Transferencia i Intercanvi del Coneixement de la Universitat Miguel Hernández d’Elx

Ángel Carbonell Barrachina

Director General de Ciència i Investigació de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana

María Reis Gallego i Perales

Directora General d’Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

Carmen Beviá Baeza

Secretaria Autonómica de Universitats i Investigació de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana (Suplent)

Josep Miquel Soler i Gràcia

Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana (Suplent)

Jurat Institucional

Carlos Hermenegildo Caudevilla

President de RUVID
Vicerector d'Investigació de la Universitat de València

María Belén Picó Sirvent

Membre de l'assemblea de RUVID
Vicerectora d'Investigació de la Universitat Politècnica de València

David Cabedo Semper

Membre de l'assemblea de RUVID
Vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació de la Universitat Jaume I de Castelló

Esther Gómez Martín

Secretària autonòmica d'Universitats de la Generalitat Valenciana

Rafael Sebastián Aguilar

Director general de Ciència e Investigació de la Generalitat Valenciana

Jurat d'Experts

María del Mar Aranda Jurado

Vicerectora Adjunta d'Investigació
Vicerectorat d'Investigació
Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"

Joan Salvador Ardid Ramírez

Investigador Distingit CIDEGENT
Departament de Física Aplicada
Universitat Politècnica de València

Rosa María Ayela Pastor

Professora Titular
Departament d'Economia Financera i Comptabilitat
Universitat d'Alacant

José Jaime Baldoví Jachán

Investigador Distingit amb Experiència Internacional CDEIGENT
Institut de Ciència Molecular (ICMol)
Universitat de València

Xavier Barber Vallés

Professor Titular 
Centre d'Investigació Operativa
Universidad Miguel Hernández de Elche

Elisa Barrajón López

Professora Contractada Doctora
Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura
Universitat d'Alacant

Begoña Bellés Fortuño

Directora Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas IULMA Professora Titular
Departament d'Estudis Anglesos
Universitat Jaume I de Castelló

María Victoria Borrachero Rosado

Catedràtica
Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil
Universitat Politècnica de València

Federico Botella Beviá

Professor titular
Departament d'Estadística, Matemàtiques i Informàtica
Universidad Miguel Hernández de Elche

Francisco Burló Carbonell

Catedràtic
Departament de Tecnologia Agroalimentaria
Universidad Miguel Hernández de Elche

Vicente Cabedo Mallol

Director de la Càtedra d'Infància i Adolescència. Professor Titular
Departament d'Urbanisme
Universitat Politècnica de València

Alberto Cabedo Mas

Professor Titular
Departament d'Educació i Didàctiques Específiques
Universitat Jaume I de Castelló

Juan Vicente Capella Hernández

Professor Titular
Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors
Universitat Politècnica de València

María Ángeles Carabal Montagud

Professora Titular
Departament de Conservació i Restauració de Bens
Universitat Politècnica de València

Mar Carlos Alberola

Professora Titular
Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors
Universitat Jaume I de Castelló

Gloria Castellano Estornell

Professora Titular
Facultat de Veterinària i Ciències Experimentals
Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"

Vicente Cerverón Lleó

Professor Titular
Departament d'Informàtica
Universitat de València

Teresa Cháfer Bixquert

Catedràtica
Departament d'Escultura
Universitat Politècnica de València.

Oscar Chiva Bartoll

Coordinador Grup ENDAVANT. Professor Titular
Departament d'Educació i Didàctiques Específiques
Universitat Jaume I de Castelló

Leandro Javier Cieri

Investigador Distingit CIDEGENT - UV
Departament de Física Teòrica
Universitat de València

Alberto Conejero Casares

Catedràtic
Departament de Matemàtica Aplicada
Universitat Politècnica de València

Rosa de Llanos Frutos

Investigadora Beatriz Galindo-junior (Pla Nacional)
Unitat predepartamental de Medicina
Universitat Jaume I de Castelló

Isabel Del Pino Pariente

Investigadora Principal Ramón i Cajal-CIDEGENT
Institut de Neurociències CSIC-UMH
CSIC

Juana María Delgado Saborit

Investigadora Distingida CIDEGENT
Medicina Preventiva i Salut Pública
Universitat Jaume I de Castelló

Carlos Escobar Ibáñez

Investigador Ramón i Cajal
Institut de Física Corpuscular (IFIC)
CSIC

José Carlos Espigares Huete

Professor Titular
Departament de Ciència Jurídica
Universidad Miguel Hernández de Elche

Francesc Marc Esteve Mon

Professor Contractat Doctor
Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura
Universitat Jaume I de Castelló

Chantal Ferrer Roca

Professora Titular. Directora de Departament
Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme
Universitat de València

Javier Ferrer Torregrosa

Professor Contractado Doctor
Departament de Podologia
Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"

Inmaculada Fortanet Gómez

Catedràtica
Departament d'Estudis Anglesos
Universitat Jaume I de Castelló

Alejandro Gaita Ariño

Investigador Distinguit CIDEGENT
Institut de Ciència Molecular (ICMol)
Universitat de València

Antonio Gallardo Izquierdo 

Catedràtic
Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Universitat Jaume I de Castelló

Marta García Carrión

Professora Titular
Departament d'Història Moderna i Contemporània
Universitat de València

Eduardo Moisés García Roger

Professor Titular
Departament de Microbiologia i Ecologia
Universitat de València

Juan M García-Gómez

Cap del Laboratori de Ciència de Dades Biomèdiques i Director Adjunt d'Investigació del Departament de Física Aplicada
Universitat de València

Carolina Girón García

Professora Contractada Doctora. Coordinadora d'Intercanvi en el Grau d'Estudis Anglesos
Departament d'Estudis Anglesos
Universitat Jaume I de Castelló

Aurelio Gómez Cadenas

Catedràtic
Departament de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals
Universitat Jaume I de Castelló

Guillermo Grindlay Lledó

Professor Titular
Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia
Universitat d'Alacant

Mª José Hernández Amorós

Professora Contractada Doctora
Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques (àrea DOE)
Universitat d'Alacant

Leonor Hernández López

Catedrática de Universidad
Departament d'Ingeniería Mecànica y Construcció
Universitat Jaume I de Castelló

Manuel Jordán Vidal

Catedràtic
Departament d'Agroquímica i Medi Ambient
Univesitat Miguel Hernández d'Elx

Elena Llorca Asensi

Professora
Departament de Sociologia I
Universitat d'Alacant

Carlos Mariñas

Investigador Distingit CIDEGENT
IFIC (CSIC)
Universitat de València

Mercedes Marqués Andrés

Coordinadora de l'especialitat de Ciències Experimentals i Tecnologia del Màster de Professorat de Secundària
Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors
Universitat Jaume I de Castelló

Vicente Martí Centelles

Investigador Distingit CIDEGENT
Institut Interuniversitari d'Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM)
Universitat Politècnica de València

Lluís Martínez León

Professor Titular
Departament de Física
Universitat Jaume I de Castelló

Julio Martos Torres

Professor Titular
Departament d'Enginyeria Electrònica
Universitat de València

Asunción Menargues Marcilla

Professora Titular
Departament de Didàctica General i Didàctiques Especifiques
Universitat d'Alacant

Marta Morales Vidal

Investigadora Distingida
Departament d'Òptica, Farmacologia i Anatomia
Universitat d'Alacant

Julio Mulero González

Professor Contractat Doctor
Departament de Matemàtiques
Universitat d'Alacant

Miriam Navlani García

Investigadora Ramon i Cajal
Institut Universitari de Materials
Universitat d' Alacant

Miguel Nebot Gómez 

Investigador CIDEGENT
Departament de Física Teòrica
Universitat de València

María A. Nohales Zafra

Investigadora CIDEGENT (IBMCP - CSIC/UPV)
Departament de Desenvolupament i Acció Hormonal en Plantes
CSIC

Javier Ordoñez Monfort

Catedràtic
Departament d'Economia
Universitat Jaume I de Castelló

Elena Ortells Montón

Professora Titular
Departament d'Estudis Anglesos
Universitat Jaume I de Castelló

Paloma Palau Pellicer

Professora Titular d'Universitat. Coordinadora de l'Àrea de Didàctica de l'Expressió Plàstica
Departament d'Educació i Didàctiques Específiques
Universitat Jaume I de Castelló

Anna Peirats Navarro

Directora del Servei de Biblioteca i Publicacions. Subdirectora de l'Escola de Doctorat de la UCV
IVEMIR-UCV
Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"

María del Carmen Perea Marco

Directora del MUDIC-VBS_CV. Professora Titular
Departament d'Estadística, Matemàtiques i Informàtica
Universidad Miguel Hernández de Elche

María Fernanda Peset Mancebo

Catedràtica
IUMPA-Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Universitat Politècnica de València

Concepción Pla Bru

Professora Titular
Departament d'Enginyeria Civil
Universitat d'Alacant

Ethel Queralt Badia

Investigadora Plan GenT
Institut de Biomedicina de València (IBV-CSIC)

Inmaculada Quilis Bayarri

Professora Ajudant Doctora
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Universitat de València

Javier Resta López

Investigador Científic Pla GenT
Departament de Física Aplicada
Universitat de València

María de Gracia Retamosa

Investigadora Distingida
Institut de Síntesi Orgànica
Universidad d'Alacant

Antonio Ramón Ricarte Sabater

Professor Titular
Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals
Investigador Institut Universitari CIBIO Universitat de Alacant

Rosa Rodríguez Barrera

Professora Associada
Departament de Economia Financera i Actuarial
Universitat de València

Inmaculada Rodríguez Moya

Directora Universitat per a Majors
Departament d'Història, Geografia i Art
Universitat Jaume I de Castelló

Dídac Román Monroig

Investigador d'Excel·lència GenT
Departament d'Història, Geografia i Art
Universitat Jaume I de Castelló

Ignasi Rosell Escribá

Professor Titular
Departament de Matemàtiques, Física i Ciències Tecnològiques
Universitat CEU-Cardenal Herrera.

Miguel Ruiz Garrido

Coordinador de Pràctiques Externes en el Grau en Estudis Anglesos i en el màster ELIT (English Language for International Trade)
Departament d'Estudis Anglesos
Universitat Jaume I de Castelló

Noelia Ruiz Madrid

Directora de Departament
Departament d'Estudis Anglesos
Universitat Jaume I de Castelló

Carlos Sabater Piqueres

Investigador Distingit CIDEGENT
Departament de Física Aplicada
Universitat d'Alacant

Anna Sánchez Caballé

Professora Ajudant Doctora
Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura
Universitat Jaume I de Castelló

Enrique Sánchez Vilches

Catedràtic
Departament d'Enginyeria Química
Universitat Jaume I de Castelló

Yolanda Segovia Huertas

Professora Contractada Doctora. Vicedegana de Responsabilitat Social e Igualtat i Coordinadora del Grau en Biologia
Departament de Biotecnologia
Universitat d'Alacant

Ángel Serrano Aroca

Professor Titular
Departament de Biotecnologia
Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"

Antonio José Signes Pastor

Investigador Sènior
Departament de Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia
Universidad Miguel Hernández de Elche

José Tena Medialdea

Director (IMEDMAR-UCV) Institut d'Investigació Medi Ambient i Ciència Marina
Departament d'Oceanografia
Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"

José Terrado Vicente

Catedràtic
Departament de Medicina y Cirugia Animal
Universitat CEU-Cardenal Herrera

Kilian Toledo Guedes

Professor Contractat Doctor
Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada
Universitat d'Alacant

Emma Torró Pastor

Investigadora Distingida CIDEGENT
Institut de Física Corpuscular (IFIC) (CSIC - UV)
CSIC

Ana Mercedes Vernia Carrasco

Professora Contractada Doctora. Investigadora.
Departament d'Educació i Didàctiques Específiques
Universitat Jaume I de Castelló

Jordi Vidal Perona

Degà de la Facultat de Física
Departament de Física Teòrica
Universitat de València

Mario Zacarés González

Professor Titular i Director
Departament de Ciències Bàsiques i Transversals
Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"

pies_1@2x
Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?